آسان زراعت


سامانه هوشمند درخواست خدمات و ماشین آلات کشاورزی

آسان زراعت را بشناسید


آسان زراعت، سامانه هوشمند در خواست ماشین آلات کشاورزی ( کمباین و تراکتور)، پل ارتباطی میان کاربران کشاورز، کاربران مالک ماشین آلات و رابطین منطقه ای است و راهکاری مطمئن، سریع و آسان برای درخواست کمباین به شمار می رود. به همین منظور سه اپلیکیشن برای کشاورزان، مالکین ماشین آلات ، مالکین کمباین و رابطین مستقر در منطقه طراحی شده است. با درخواست کمباین از سوی کشاورزان رابطین فعالیت خود را جهت جمع بندی سفارشات برای رسیدن به حداقل میزان درخواست کمباین شروع میکنند و سفارشات کشاورزان را یکپارچه کرده و درخواست کمباین را ثبت مینمایند رابطین بر اساس خواسته کشاورزان می توانند انواع کمباین سنگین ،نیمه سنگین یا متوسط را برای خدمات موردنیاز برداشت، با کاهکوب و بدون کاهکوب را ثبت و بر اساس نزدیکی فاصله و یا هزینه درخواستی مالک کمباین ،هماهنگی ها را برای ارائه خدمات در تاریخ مشخص انجام دهند. با آسان زراعت، زراعتی آسان ،مطمئن و مقرون به صرفه را تجربه نمایید.