خدمات کشاورزی


امروزه اهمیت استفاده از ماشین آلات مدرن در کشاورزی برای افزایش بهره وری نهاده های کشاورزی همچون بذر ، کود ، آب ، نیروی کار، زمان ثابت و بسیار ضروری شناخته شده است. علیرغم مزایای مکانیزاسیون، هزینه و دسترسی پذیری و کیفیت ارائه خدمات مانع اصلی پذیرش گسترده آن در کشورها، به ویژه در بین کشاورزان با اراضی زراعی کوچک است. آسان زراعت می تواند با یکپارچه سازی درخواست­های کشاورزان در منطقه و تبدیل آن به درخواست های بزرگ، موجب می گردد، کشاورزان از امکانات موجود در منطقه حداکثر استفاده را نمایند و از سوی دیگربه امکانات موجود در منطقه خود اکتفا نکرده و از ماشین آلات پیشرفته خارج از منطقه خود نیز بهره­مند گرددند علاوه بر این یکپارچه شدن سفارشات قدرت چانه زنی کشاورزان را افزایش داده تا هزینه ­های پرداختیشان نیز مقرون به صرفه ­تر گردد.

خدمات آسان زراعت به کشاورزان


آسان زراعت، سامانه هوشمند در خواست کمباین، پل ارتباطی میان کاربران کشاورز، کاربران مالک ماشین آلات و رابطین منطقه ای است و راهکاری مطمئن، سریع و آسان برای درخواست کمباین به شمار می رود. به همین منظور سه اپلیکیشن برای کشاورزان، مالکین ماشین آلات ، مالکین کمباین و رابطین مستقر در منطقه طراحی شده است. با درخواست کمباین از سوی کشاورزان رابطین فعالیت خود را جهت جمع بندی سفارشات برای رسیدن به حداقل میزان درخواست کمباین شروع میکنند و سفارشات کشاورزان را یکپارچه کرده و درخواست کمباین را ثبت مینمایند رابطین بر اساس خواسته کشاورزان می توانند انواع کمباین سنگین ،نیمه سنگین یا متوسط را برای خدمات موردنیاز برداشت، با کاهکوب و بدون کاهکوب را ثبت و بر اساس نزدیکی فاصله و یا هزینه درخواستی مالک کمباین ،هماهنگی ها را برای ارائه خدمات در تاریخ مشخص انجام دهند. با آسان زراعت، زراعتی آسان ،مطمئن و مقرون به صرفه را تجربه نمایید.

مراحل سفارش ماشین آلات کشاورزی در اپ آسان زراعت

گام اول در راستای استفاده از خدمات آسان زراعت نصب اپلیکیش مخصوص کشارزان است که از طریق همین سایت و یا کافه بازار می توانید دانلود و نصب نمایید. گام دوم برای بهره برداری از خدمات آسان زراعت، ثبت زمین های زراعی کشاورز می باشد. شما با استفاده از فناوری های طراحی شده بر روی این اپلیکیشن می توانید به آسانی زمین خود را روی زمین یافته و محدوده آن را ثبت کنید و سپس مساحت دقیق ان را وارد کنید. در واقع شما یک شناسنامه از اراضی زراعی خود را در این اپلیکیشن دارید که می توانید محدوده های آن، آیش، دیم و یا آبی بودن آن را نیز با رنگ های متفاوت در اپلیکیشن ببیند. و همین طور محصولات کشت شده را نیز می توانید ثبت نمایید. در گام سوم برای زمین های زراعی خود ماشین آلات مورد نیاز را سفارش دهید.

گام اول در راستای استفاده از خدمات آسان زراعت نصب اپلیکیش مخصوص کشارزان است که از طریق همین سایت و یا کافه بازار می توانید دانلود و نصب نمایید. گام دوم برای بهره برداری از خدمات آسان زراعت، ثبت زمین های زراعی کشاورز می باشد. شما با استفاده از فناوری های طراحی شده بر روی این اپلیکیشن می توانید به آسانی زمین خود را روی زمین یافته و محدوده آن را ثبت کنید و سپس مساحت دقیق ان را وارد کنید. در واقع شما یک شناسنامه از اراضی زراعی خود را در این اپلیکیشن دارید که می توانید محدوده های آن، آیش، دیم و یا آبی بودن آن را نیز با رنگ های متفاوت در اپلیکیشن ببیند. و همین طور محصولات کشت شده را نیز می توانید ثبت نمایید. در گام سوم برای زمین های زراعی خود ماشین آلات مورد نیاز را سفارش دهید.

گام اول در راستای استفاده از خدمات آسان زراعت نصب اپلیکیش مخصوص کشارزان است که از طریق همین سایت و یا کافه بازار می توانید دانلود و نصب نمایید. گام دوم برای بهره برداری از خدمات آسان زراعت، ثبت زمین های زراعی کشاورز می باشد. شما با استفاده از فناوری های طراحی شده بر روی این اپلیکیشن می توانید به آسانی زمین خود را روی زمین یافته و محدوده آن را ثبت کنید و سپس مساحت دقیق ان را وارد کنید. در واقع شما یک شناسنامه از اراضی زراعی خود را در این اپلیکیشن دارید که می توانید محدوده های آن، آیش، دیم و یا آبی بودن آن را نیز با رنگ های متفاوت در اپلیکیشن ببیند. و همین طور محصولات کشت شده را نیز می توانید ثبت نمایید. در گام سوم برای زمین های زراعی خود ماشین آلات مورد نیاز را سفارش دهید.

گام اول در راستای استفاده از خدمات آسان زراعت نصب اپلیکیش مخصوص کشارزان است که از طریق همین سایت و یا کافه بازار می توانید دانلود و نصب نمایید. گام دوم برای بهره برداری از خدمات آسان زراعت، ثبت زمین های زراعی کشاورز می باشد. شما با استفاده از فناوری های طراحی شده بر روی این اپلیکیشن می توانید به آسانی زمین خود را روی زمین یافته و محدوده آن را ثبت کنید و سپس مساحت دقیق ان را وارد کنید. در واقع شما یک شناسنامه از اراضی زراعی خود را در این اپلیکیشن دارید که می توانید محدوده های آن، آیش، دیم و یا آبی بودن آن را نیز با رنگ های متفاوت در اپلیکیشن ببیند. و همین طور محصولات کشت شده را نیز می توانید ثبت نمایید. در گام سوم برای زمین های زراعی خود ماشین آلات مورد نیاز را سفارش دهید.

گام اول در راستای استفاده از خدمات آسان زراعت نصب اپلیکیش مخصوص کشارزان است که از طریق همین سایت و یا کافه بازار می توانید دانلود و نصب نمایید. گام دوم برای بهره برداری از خدمات آسان زراعت، ثبت زمین های زراعی کشاورز می باشد. شما با استفاده از فناوری های طراحی شده بر روی این اپلیکیشن می توانید به آسانی زمین خود را روی زمین یافته و محدوده آن را ثبت کنید و سپس مساحت دقیق ان را وارد کنید. در واقع شما یک شناسنامه از اراضی زراعی خود را در این اپلیکیشن دارید که می توانید محدوده های آن، آیش، دیم و یا آبی بودن آن را نیز با رنگ های متفاوت در اپلیکیشن ببیند. و همین طور محصولات کشت شده را نیز می توانید ثبت نمایید. در گام سوم برای زمین های زراعی خود ماشین آلات مورد نیاز را سفارش دهید.

خدمات آسان زراعت به مالکین ماشین آلات کشاورزی


امروزه با بالا رفتن قیمت ماشین ها و ادوات کشاورزی، مالکان آن سرمایه بسیاری را در قالب ماشین ها و ادوات کشاورزی به کار گرفته اند که طبیعتا انتظار می رود به نسبت سرمایه گذاریشان بتوانند با ارائه خدمات به کشاورزان، درآمد کسب نمایند. اما طی این سال ها سطح زمین های کشاورزی به مقدار ثابتی بوده است. پس راهکار عملی برای کسب درآمد بیشتر برای مالکان ماشین ها و ادوات کشاورزی، توسعه بازار کار می باشد. آسان زراعت، سامانه هوشمند در خواست ماشین ها و ادوات کشاورزی، راهکار عملی جهت توسعه بازار کار برای مالکان ماشین ها و ادوات کشاورزی است، زیرا این پلتفرم با معرفی مالکان، ماشین ها و ادوات کشاورزی در اپلیکیشن های خود، در واقع فاصله ارتباطی بین مالکان و کشاورزان را کوتاه، و زمان رائه خدمات را برای مالکان ماشین آلات مدیریت می نماید. از سوی دیگر مجموعه آسان زراعت با اتکا بر رابطانی منطقه ای در هر منطقه به دنبال بازاریابی برای مالکان ماشین آلات خواهد بود تا براین اساس بتواند بازار کار را برای مالکان ماشین ها و ادوات کشاورزی گسترش دهد و در نتیجه درآمد بیشتری را عاید مالکان ماشین آلات کشاورزی نماید.

مراحل سفارش گرفتن از طریق اپ آسان زراعت برای مالکین ماشین آلات کشاورزی

گام اول در راستای استفاده از خدمات مالکان ماشین الات و ادوات کشاورزی، در اپلیکیشن مخصوص مالکان ماشین آلات، که توسط آسان زراعت طراحی گردیده،اطلاعات ماشین و ادوات خود را ثبت می کنند تا دسترسی به آنها آسان شود. علاوه بر مدیریت دسترسی پذیری، می توانند ناوگان ماشین آلات خود را نیز در پهنه سرزمینی کنترل نمایند.

گام اول در راستای استفاده از خدماتمالکان ماشین ها وادوات کشاورزی، ممکن است اداوات و متصل شونده های زیادی در مجموعه خود داشته باشند و نتوانند همه آنها را در معرض دید کشاورزان بگذارند و یا برای هر یک توضیحات کاملی برای تک تک مراجعه کننده ها و یا تماس گیرنده ها بدهند. لذا فضای کار آسان زراعت این امکان را فراهم می نماید که مالکان هر تعداد ماشین و ادوات کشاورزی در مجموعه خود دارند ثبت کنند و برای هر یک از خدمات قیمت مشخص را اعلام کنند بعلاوه مالکان در این اپلیکیشن به مناسبت های مختلف و بنا به شرایط منطقه و زمین های کشاورزی که پیشنهاد می گردد، می توانند تخفیف های متعدد و یا شروطی را تعریف کنند (به طور مثال: برای زمین های بالای 20 هکتار، 30 درصد تخفیف اعمال می شود .) ، آسان زراعت یک نمایشگاه برای ماشین ها و ادوات کشاورزی شماست، که از نقطه پهنه سرزمینی ایران قابل دسترسی و سفارش گیری است.

گام اول در راستای استفاده از خدماتکشاورزان و یا رابطان منطقه ای با استفاده از اپلیکیشن های آسان زراعت زمین های خود را ثبت و براساس آن برای هر یک از ماشین ها و ادوات کشاورزی، متناسب با خدمات مورد نیاز خود، سفارش ثبت می نمایند و برای سفارش خود محدوده زمانی مشخص می کنند تا مالک ماشین آلات نیز براساس میزان سفارشات ارجا داده شده به آن، بتواند در مورد پذیرش و یا عدم پذیرش سفارش تصمیم گیری نماید

آسان زراعت در تلاش است همه مراحل ثبت درخواست از سوی کشاورز و پذیرش آن از سوی مالک ماشین آلات به صورت واضح و به دور از ابهام باشد، لذا برای هر سفارش اطلاعاتی چون: سفارش دهنده، وسعت زمین های زراعی ، نوع کشت (آبی یا دیم)، نمایش زمین زراعی بر روی نقشه، اطلاعات تماس کشاورز سفارش دهنده و... نمایش داده می شود. لذا مالکین ماشین های کشاورزی با اطلاعات کامل می توانند برای پذیرش و یا عدم پذیرش سفارش تصمیم بگیرند.