تماس با ما

اطلاعات تماس

آدرس: همدان کیلومتر 5 جاده تهران -مرکز تحقیقات ،آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان-مستقر در مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و منابع طبیعی-آسان زراعت
تلفن :31886-081
همراه :85 87 85 85 091
ایمیل :asanzeraat@gmail.com

ارسال پیام

بازیابی
سوال امنیتی را به درستی پاسخ دهید