حریم خصوصی

رعایت و حفظ حریم خصوصی کاربران از موارد بسیار حائز اهمیت برای آسان زراعت می باشد. لذا در ادامه این متن عنوان اطلاعات دریافتی از کاربران، نحوه ذخیره سازی و استفاده آسان زراعت از بانک اطلاعاتی گردآوری شده که حاصل داده های تولیدی کاربران در نتیجه استفاده از خدمات آسان زراعت می باشد، شرح داده شده می شود.

جمع‌آوری اطلاعات

اطلاعات ذخیره شده در آسان زراعت در قالب دو دسته زیر می باشد.

مجموعه اطلاعاتی که بطور مستقیم کاربران ثبت می نمایند

این مجموعه شامل اطلاعاتی از جمله (نام، نام خانوادگی، کدملی، نام پدر، تاریخ تولد، شماره تلفن همراه، شماره تلفن ثابت، آدرس، کد پستی، و اطلاعاتی، محدوده اراضی زراعی، مساحت اراضی، نوع کشت و نوع محصول و علاوه بر این اطلاعاتی چون نوع ماشین آلات، مدل، سال ساخت، شماره پلاک و خدمات قابل ارائه، نیز برای کابران مالک ماشین آلات) است که آسان زراعت به صورت مستقیم در فرآیند ثبت نام، ثبت درخواست ، تماس با مرکز یا پشتیبان و یا روش‌های مشابه در سامانه از کاربران دریافت می کند.

اطلاعاتی که در نتیجه استفاده شما از سرویس ذخیره می‌شود

علاوه بر اطلاعاتی که کاربران به صورت مستقیم در سامانه ثبت می‌نمایند، برخی از اطلاعاتی که در نتیجۀ استفادۀ آنها از سرویس تولید می‌شود نیز در آسان زراعت ذخیره خواهد شد.در واقع هنگامی که کاربران از خدمات آسان زراعت استفاده می نمایند اطلاعاتی از قبیل ماشین آلات انتخابی، موقعیت ماشین آلات، زمان آغاز و پایان عملیات، در سیست آسان زراعت ذخیره می گردد.

نحوه استفاده از خدمات

آسان زراعات اطلاعات مربوط به بازه های زمانی استفاده کاربران از نرم‌افزار موبایل را ثبت و در راستای بهبود کیفیت خدمات استفاده می‌کند.

موارد استفاده از اطلاعات

اطلاعاتی که در آسان زراعت ذخیره می‌گردد ممکن است در موارد که در ادامه اشاره می شود، مورد استفاده قرار گیرد و استفادۀ کاربر مالک ماشین آلات کشاورزی و کاربر کشاورز از خدمات آسان زراعت به منزلۀ قبول و اعطای اختیار به آسان زراعت جهت استفاده و بهره‌برداری از اطلاعاتی است که در بندهای فوق اشاره گردیده، در راستای: رفع نواقص احتمالی در فرآیندهای ارائه خدمات و به طور کلی افزایش کیفیت ارائه خدمات. برقراری ارتباط بین مالکین ماشین آلات و کشاورزان جهت تسهیل فرآیند در هماهنگی و درخواست خدمات؛ به طور مثال مالکین ماشین آلات و یا کشاورزان می‌توانند از شماره تلفن همراه ثبت شده در آسان زراعت جهت هماهنگی های بیشتر، استفاده نمایند. تماس پشتیبانی آسان زراعت جهت پیگیری سفارشات ، نحوه ارائه خدمات، اطلاع‌رسانی، ثبت شکایات و .. شخصی‌سازی خدمات قابل ارائه در آسان زراعت برای هر کاربر . مسئولیت حفظ و نگهداری از تمامی اطلاعات فوق برعهده آسان زراعت می باشد؛ به نحوی که هیچ شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی غیر ذیصلاح حق دسترسی به اطلاعات مذکور را نخواهد داشت. صرفاً در صورتی که طبق درخواست و یا صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، اطلاعات کاربر مالکین ماشین آلات و یا کشاورز - اعم از اینکه به صورت مستقیم از سوی ایشان و یا به صورت خودکار جمع آوری و ضبط شده باشد - مطالبه شود، آسان زراعت موظف به ارایۀ اطلاعات درخواستی به مراجع مذکور خواهد بود